top of page
  • Erbil Gunasti

Kübalı Bacanaklar: Menendez ve Rubio

Updated: Oct 1, 2022


Günaştı   ABD Senatörü ve Donald Trump Delegesi
Marco Rubio ve Erbil Günaştı

Kübalı bacanaklar: Menendez ve Rubio ortak geçmişlerinden dolayı birlikte hareket etmektedirler. Ancak, “evliliklerinden” ötürü, birbirlerine ters de düşmektedirler.


Bob Menendez ve Marco Rubio, Küba kökenli iki Amerikalı senatördür. Biri Demokrat, diğeri Republican (Cumhuriyetçi) partilidir. 1958 yılında Fidel Castro ihtilalinden dolayı vatanlarını terk ederek Florida’nın güneyindeki Miami ve çevresine yerleşen göçmen geçmişleri vardır.


Bob ve Marco’nun bir diğer ortak yönleri ise işe fakir olarak başlamış olmalarıdır. Zorluklar içinde doğup büyümüşler, okumuşlar ve Amerikalılaşmışlardır. Bir diğer yanları ise, bunca yıl senatör olmalarına rağmen, diğer çoğu senatör gibi, hala iyi varlık da edinememişlerdir.

Örneğin İrlandalı ya da İtalyan gibi Avrupa geçmişi olan senatörler, Amerika’da diğerlerine göre daha popüler olabilmemektedirler. Buna rağmen, Bob ile Marco hayatlarını hala gururla idame ettirmektedirler. Öyle ki, Marco yakın geçmişe kadar hala yüksek öğretime ait borçlarını ödemekteydi.


Bob’ın, Marco’dan fazla bir farkı yoktur. O iki evlilik geçirmiş ve hayatını, ancak son aşamalarında rayına ancak biraz oturtmuş bir senatördür. Kısacası, bu iki senatör vatanları Küba’yı terk edip yeni aileleri Amerika’da kendilerini zorla kabul ettiren ve çoğunlukla bu süreçte birbirine arka çıkmayı yeğleyen iki bacanak gibidirler.


Fikir Birliktelikleri


Bob ile Marco bazı konularda hemfikirdirler. Bunlardan biri İspanyol kökenli geçmişe sahip olduklarıdır.


Birinin Florida gibi muhafazakâr çoğunlukta, diğerinin New Jersey gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaleti temsil ediyor olmasından, iç siyasette farklı politikalara imza atmaya mecbur oldukları da, anladıkları bir başka konudur.


Son olarak da Amerika’da herkes gibi onlar da toplumun tamimiyle bölünmüş olduğunun farkındadırlar.1.

Kübalı Bacanaklar

Latin Amerika'dan Etkilenirler

Bacanakların Küba geçmişine bakmak önemlidir. Bob ve Marco Küba’dan zorla koparılmışlardır. Bu onlar için bir kuyruk acısıdır.


Bunun için, Latin Amerika’dan ne zaman Amerika’ya göç olsa Bob ile Marco’nun bunu sahiplenmesi doğaldır. Ayrıca, siyasi hayatlarını idame ettirebilmeleri için de bir şarttır. Bilhassa Florida senatörü olan Marco için bu elzemdir.


Son zamanlarda Venezüella’dan gelen göçmenler gündemdedir. Bob ve Marco, Venezüella’daki rejimi destekledikleri için Rusya, Iran, Çin gibi ülkelere karşıdırlar. Rusya ve Çin’in, Fidel Castro rejimine verdikleri destek bu iki süper devlet ile aralarında olası uçurumu zaten eskiden beri derinleştirmektedir.


Küba ve Venezüella’daki rejimler ile yoğunlaşan ilişkiler ve yakınlaşmalardan dolayı, Bob ve Marco’nun Türkiye’ye karşı garazı da bu şekilde arttırmıştır. Fırsatı kullanmasını iyi bilen bu iki senatör, Ermeni, Yunan, Musevi ve bir dizi Avrupa kökenli Evrenselci ya da koyu dindar Amerikalının desteğini göreceklerini de bilerek, Türkiye ve Müslüman aleyhtarı önerilere öncelik etmekten hiç kaçınmamışlardır.2.

Florida ve New Jersey Olarak

İki Çok Farklı Dünyadalar


Bob ve Marco’nun hangi eyaletlerde senatör olduklarına dikkat etmek gerekir. Küba kökenli Amerikalılar, Florida’nın kısmen, muhafazakâr olmasının önde gelen nedelerinden biridirler.


Florida, komünist Fidel Castro rejiminin, nükleer füzeler kullanılarak, yok edilmesini önerecek derecede aşırıcıların yaşadığı bir eyalettir.


New Jersey ise her telden insanın Amerikalılaşma sürecinde uğraş verdiği zorlu bir eyalettir. Bir bakıma yol geçen hanı gibidir. Örneğin, Hollywood bile orada başlamış ve Kaliforniya’ya kapağı attıktan sonra zirve yapmıştır.Floridalı Marco Rubio


Marco tabiatıyla, Fidel Castro rejimine verdikleri destekten dolayı, Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlere karşı her zaman tavır alacaktır. Şu an Venezüella’dan göç edenler, Miami ilk planda olmak üzere, Güney Florida’ya yerleşmektedirler. Daha önce, El Salvador, Nikaragua, Guatemala, Costa Rica, ve Honduras’tan gelmiş göçmenlerin hepsi Marco’ya, seçimlerde oylarını Rusya ve Çin karşıtı olduğu için, vermişlerdir.


Marco, fakir göçmen ailesi ferdi olarak, Amerika’da bir de “şahin” olmak zorundadır. Bu da ABD Senatosu gibi bir kurumda, Ermeni, Yunan ve Musevi gibilerinin kozlarına arka çıkarak olur. Dolayısıyla, Türkiye, ABD’deki bu azınlıkların ortak düşmanı iken, korunmasız bir halde olan Marco’nun bu fırsatı kaçırmasını kimse beklemez.New Jerseyli Bob Menendez


Bob New Jersey’de oturmaktadır. Bir kez, Florida dışına çıkma cesareti göstermiş bir Kübalıdır.

Kendisinin yansıra, çocuklarını da orada okuttuğu için bu onun ne kadar gözü pek ve başarılı olduğunu gösterir. Gittiği yer ise New York gibi dünyanın en zorlu yerine komşu bir eyalettir ve bu açıdan orada tutunmak zordur.


Ancak unutmamak gerekir. Bob, aynı zamanda çok yaklaşıp da New York’a varamamış bir Kübalıdır. New Jersey onun son durağı olmuştur. Bu konu önemlidir. Onun eksikliğini gösterir çünkü New Jersey’de başarmak, New York’ta başarmak değildir. Bu Bob için gocunulacak bir konudur. Bunu da Amerika’da bilenler bilir ve yeri gelirse acımadan da kullanırlar.Bob ile Marco Farkı


Marco ile Bob arasındaki fark oturdukları eyaletler açısından açıkça görülür. Marco daha rahattır, çünkü Florida’da kendini evinde hisseder ve Muhafazakâr ya da Komünizm karşıtı konulara rahatlıkla eğilir.


Bob için New Jersey, arkasına bakmadan, rahat uyuyabileceği bir yer değildir ve Marco’ya göre farklı dostluklar kurmak zorundadır. Örneğin, Bob’ın ikinci evliliğinin bir Ermeni kökenli hanımefendi ile yapmış olması da önemlidir. New Jersey’de, muhafazakâr ağırlıklı bir eyalet olmadığı için, kozmopolit hayata ayak uydurmak şarttır.


Aslında Bob onun için bir Demokrattır. Marco da Florida kaldığı için Republican (Cumhuriyetçi)’dir. Ne de olsa Republican Amerikalılar, Allah, vatan ve aile felsefesi üzerine hayatlarını inşa ederler. Demokratlar ise, Bob gibilerine ters gelse de bu felsefeyi göz ardı ederek, Evrenselciliğe mecburen soyunurlar.3.

Bölünmüş Amerika

Kaçınılamaz Bir Sorundur


Bob ile Marco arasındaki farklılıklar, Amerika çapındaki bir bölünmeyi gösterir. Son yirmi yıldır, Amerika’daki bölünmüşlük son zamanlarda çok açığa çıkmıştır.


Ancak Amerika, 1800’lerde dört sene devam eden kanlı ve vahşi bir iç savaşın da gösterdiği gibi hiçbir zaman bir bütün olmamıştır.


Struggling 4 One America

Trump vs. Hollywood: The Two White Houses


2021’de Amerika’da yayınlanan kitabımız “Struggling For One Amerika”da biz bu konuya açıkça değindik.“Trump vs. Hollywood: The Two White Houses” başlıklı belgeselimizin hilkati olan bu kitabımız, Amerika’da uzun müddettir devam eden bölünmüşlüğü irdelemektedir.
Kısacası, Amerika’da bir tarafta kendisini aydın olarak kabul eden, ancak aydın ya da hödük olup olmadığı ispatlanmamış bir kesim vardır. Bunlar, bir ara Hillary Clinton’un ağzından kaçırıp da “müessifler” olarak tanımladığı çoğunluğu oluşturan kitleye karşıdırlar. Bu iki kesimin benzeri dünya genelinde de vardır. Bilhassa, "gelişmiş" Batı’da.Kübalı Bacanaklar: Menendez ve Rubio

İki Yüzlü Senatörlerdir


Bob Menendez bu bölünmüşlüğün sol tarafında, Marco Rubio sağ tarafında yer almaktadır. Bob ve Marco bu bölünmüşlükten hem Amerika içinde hem dışında etkilenmektedir. Dolayısıyla, her zaman ona göre tavır almak zorundadırlar.


Bundan dolayı, Türkiye kolaylıkla hedefleri haline gelmektedir. Ne de olsa Küba’nın modası çoktan geçmiştir. Venezüella’nın da baş rolde oynama kapasitesi yoktur. Öte yandan, Rusya ve Çin’e saldırmak bir klasiktir ve Bob ile Marco on plana çıkmak için çekici bir konu bulmak zorundadır.


Müslümanlara saldırmak da bu Katolikler için riskli bir durumdur. Ne de olsa din hassas bir konudur. Ancak konu Türkler ve Türkiye olunca, bilhassa 21. Yüzyılın başında, Hollywood filminde tasvir edildiği nitelikte tam bir “Perfect Storm” (Kusursuz Fırtına) hasıl olmaktadır. Bundan faydalanmak gerekir.


Türkiye, F-35’lardan S-400’lere, Ermenistan’dan Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a, Rusya-Çin’in oluşturduğu ekonomik ve askeri sorunlara kadar her şeyle doğrudan ilgilidir. Bir de buna Türkiye’nin elini attığı Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika dikkate alındığı zaman, Bob ve Marco'ya, Türkiye karşıtlığını ABD Senatosu’na getirmekden başka yapacak daha önemli bir şey kalmamaktadır.Onlar da bu fırsatı kullanarak, biraz olsun, Kübalı olmanın getirdiöi sıkıntılardan kurtulup, bir üst ligde boy gösterme şansına sahip olacaklarını çok iyi bilirler. Ta ki, "Yeni Dünya Düzeni"ni anlayan Küba kökenli başka Amerikalılar ortaya çıkıncaya kadar!


O zamana kadar hem Bob hem Marco, ABD’ye zarar vermeye, farkında olsalar da olmasalar da ilk başta çoğu bütün diğer ABD senatörü gibi, şahsi çıkarlarını ilerletebilmek için devam edeceklerdir.


Ne yazık ki!

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page